top of page

Кога използваме OF и FROM?

Актуализирано: 25.04.2022 г.Знаете ли кога да използвате предлога of и кога from? Погрешната употреба на тези два предлога е доста често срещана при учащите английски българи. В българския език има само една дума за двата и това е думата “от”, но в английския тези два предлога имат различни значения. В днешния урок ще изложа основните разлики.


OF

Често използваме of, когато говорим за нещо, което принадлежи на неодушевен обект.


 • the colour of the sky (цветът на небето)

 • the name of the movie (името на филма)

 • the handle of the suitcase (дръжката на куфара)


Забележка: когато говорим за нещо, притежавано от хора, животни или групи, използваме ‘s.


 • the husband of my friend

 • my friend’s husband (съпругът на моята приятелка)

 • the cat’s claws (ноктите на котката)


Of също така използваме, когато говорим за физически повърхности с думи като top/bottom/side/inside/outside:


 • the top of the shoe (върхът на обуквата)

 • the inside of the jacket (вътрешната страна на якето)

 • the outside of the box (външната страна на кутията)


Of се използва с думи за количество като all of, most/many of, both of, a few of, one of, none of:


 • All of the students passed the test. (Всичките ученици минаха изпита.)

 • I spend most of my time studying. (Прекарвам повечето от времето си в учене.)

 • Both of my parents are lawyers. (И двамата ми родители са адвокати.)


Най - накрая използваме of след някои специфични прилагателни и глаголи. Няма правило тук - просто трябва да запомните изразите. Ето няколко примера:


 • I’m afraid of spiders. (Страх ме е от паяци.)

 • She’s capable of succeeding. (Тя е способна да успее.)

 • Are you aware of the problem? (Осъзнаваш ли проблема?)

 • We’re tired of traveling. (Уморени сме от пътуване.)

 • He accused me of lying. (Той ме обвини в лъжа.)

 • That song reminds me of my grandmother. (Тази песен ми напомня за моята баба.)

 • What do you think of the proposal? (Какво мислиш за предложението?)


FROM

From използваме, когато говорим за корени, източници, изходни точки.


 • I’m from the U.S. (Аз съм от САЩ.)

 • This scene is from an old movie. (Тази сцена е от стар филм.)

 • We just got home from work. (Току - що се прибрахме вкъщи от работа.)


Също така използваме from … to/till/until, за да опишем кога започва и приключва нещо.


 • I lived in Brazil from 2009 to 2016. (Живях в Бразилия от 2009 до 2016)

 • I’ll be out of the office from Wednesday until Friday. (Ще бъда вън от офиса от сряда до петък.)


From можем да използваме, за да говорим за разстояние:


 • We live ten kilometres from the beach. (Живеем на десет километра от плажа.)

 • The closet is three meters away from the desk.(Най - близкото е на три метра от бюрото.)


From понякога се използва, за да се изрази причината за нещо да се случи:


 • He died from cancer.(Той умря от рак.)

 • I’m sore from the workout I did yesterday. (Имам мускулна треска от тренировката, която направих вчера.)


From също така се използва и след специфични прилагателни и глаголи. Отново тук няма правило - трябва да се запомнят.


 • University is very different from high school.(Университетът е много различен от гимназията.)

 • The burglar alarm protects our house from break-ins.(Алармата за крадци пази нашата къща от нахлувания.)


MADE OF / MADE FROM (направено от)

По принцип използваме made of когато говорим за основния материал на нещо:


 • This table is made of wood. (Масата е направена от дърво.)

 • These earrings are made of silver. (Обеците са направени от сребро.)


Използваме made from когато е имало някаква трансформация по време на процеса на направата на предмета.


 • Wine is made from grapes. (Виното е направено от грозде.)

 • That new medicine was made from plant extracts. (Онова нова лекарство е направено от екстракти на растения.


Какво научихме? Да проверим!


42 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page