top of page

Разликата между SAY, TELL, SPEAK и TALK

Актуализирано: 25.04.2022 г.


Ако често се колебаете между глаголите SAY, TELL, SPEAK и TALK, не сте сами! Това са някои от най-често бърканите английски думи.

Изглежда, че всичките означават едно и също нещо – и те са сходни – но всъщност в английския език ги използваме по различен начин. В този урок ще си поговорим за разликата между SAY, TELL, SPEAK и TALK и ще ви помогна да избегнете някои често срещани грешки.

Tell / Told

Tell - разказвам, казвам. Оттам идава и думата tale (разказ, приказка). Tell е в сегашно просто време, а told е формата за минало просто време.

Примери:


  • Tell me about the movie. Did you like it? (Разкажи ми за филма. Хареса ли ти?)

  • Did you tell Sam about what happened at school today? (Разказа ли / Каза ли на Сам какво се случи в училище днес?)

  • You should tell her what you think about her idea. (Трябва да й кажеш какво мислиш за нейната идея.)


Say / Said

Say означава казвам. Със say (сег. просто вр.) и said (мин. просто вр.) можем да използваме следните структури:


  • say (something) = кажи (нещо)

  • say that (something) = кажи, че (нещо)

  • What did the teacher say to you when you failed the test? (Какво ти каза учителят, когато се провали на теста?)Speak / Spoke

Speak - говоря. Използваме Speak (сег. вр.) и spoke (мин. просто вр.) с езици (I speak Bulgarian.) и за говорене по принцип. Можем да използваме speak with (someone) и speak to (someone).

Примери:


  • Does Donna speak Italian? (Дона говори ли италиански?)

  • We spoke to the boss this morning. (Говорихме с шефа тази сутрин.)


В случай на speak with (someone) и speak to (someone), можем да заменим speak с talk без да се променя значението. Speak to (someone), speak with (someone) = talk to (someone), talk with (someone).

ОБАЧЕ, не можем да използваме talk с езици:


  • I don’t talk Chinese. (неправилно)

  • I don’t speak Chinese. (правилно)


I want to help you speak English better so that you can talk with people more confidently and you always know what to say! That’s why I’m telling you about this difference in the meanings of the words. (Искам да ви помогна да говорите английски по - добре, така че да можете да разговаряте с хора по - уверено и винаги да знаете какво да кажете! Затова ви казвам за тази разлика в значенията на думите.)

Ето! Току - що ги използвах всичките 🙂.


Какво научихме? Да проверим!

58 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page