top of page

7 АНГЛИЙСКИ ИЗРАЗА ЗА УПОТРЕБА НА РАБОТНОТО МЯСТОМожем ли да използваме идиоми и жаргон в професионални сутуации? Отговорът е - зависи! Някои изрази не са подходящи за работното място, но има и много, които бихте могли да използвате с колеги и в по - неофициални имейли. В този урок ще научите 7 подходящи за работното място английски идиоми.Put off


Put off означава “отлагам”


  • I put off writing the report until the last day, and now I have to work overtime to finish it! (Отложих писането на доклада до последния ден и сега трябва да работя извънредно, за да го завърша!)


A lot on my plate


To have a lot on your plate или да имаш много в чинията си, означава, че имаш много работа и отговорности в момента.


  • Sorry I didn’t call you back sooner; I have a lot on my plate right now. (Извинявай, че не ти върнах обаждането по - скоро, имам много в чинията си точно сега.)


A win-win situation


В превод печеливша ситуация и за двете страни.


  • This partnership will bring increased publicity to their company and new customers to ours. It’s a win-win situation. (Това партньорство ще донесе повишена публичност на тяхната компания и нови клиенти на нашата. Печеливша ситуация е и за двете страни.)


Learning curve


Learning curve е времето, което отнема за научаването на дадена дейност или система.


  • Our program has an easy learning curve – you’ll be able to use it perfectly within a day. (Нашата програма има лесно научаване, ще можете да я използвате перфектно в рамките на ден.)


On the back burner


на заден план


Ако един проект е on the back burner (на заден план), означава, че е по - маловажен в момента.


  • Calling them is on the back burner; I have some other projects that are taking priority. (Обаждането с тях е на заден план. Имам някои други проекти, които взимат приоритет.)


In the red / in the black


Ако една фрма е in the red означава, че е затънала в дългове. А фирма, която е in the black означава, че има печалба.


  • Our company ended the year in the red with a debt of 6,000,000 euro. (Нашата фирма прикючи годината на червено с дълг от 6,000,000 евро.)


Ramp up


увеличаване


  • We need to ramp up our efforts to find new customers. (Трябва да учеличим усилията си, за да намерим нови клиенти.)


А вие можете ли да съставите изречения с тези изрази? Изпратете ни ги, ако приемате предизвикателството 🙂. Можете да се свържете с нас тук.

287 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page