top of page

8 израза с думата CATCH

Актуализирано: 25.04.2022 г.


The boy is going to catch the ball.

Думата catch се използва, за да се опише действието на снимката по - горе: момчето хваща топката. Обаче има и други значения на думата catch. Днес ще ви представя цели 8 значения!


Catch а сold

Хващам настинка, настивам


 • “Why weren’t you at the football game on Saturday?” (Защо не беше на футболната игра в събота?)


 • “Oh, I caught a nasty cold, so I decided to stay home and rest.” (О, аз хванах гадна настинка, така че реших да стоя вкъщи и да почивам.)


Catch your breath

Да си отдъхнеш / да си поемеш дъх


 • “I stopped running to catch my breath.” (Спрях да тичам, за да си отдъхна.)

Catch fire

Възпламенява се / запалва се


 • “Keep those papers away from the candle or else they’ll catch fire.” (Дръж онези хартии надалече от свещта или ще се запалят.)

Catch someone red-handed / Catch someone in the act

Нямаме точен аналог на български. Значението е да уловим някой в момент на извършване на нещо нередно. Може би на български ще кажем "да хванем някой на местопрестъплението"? Това ми изглежда най-близко до значението на английски.


 • “I caught my daughter red-handed trying to take money out of my purse.” (Улових дъщеря си на местопрестъплението - тя се опитваше да вземе пари от дамската ми чанта.)

Catch someone’s eye

Да привлека вниманието.

 • “This painting caught my eye because of its bright, lively colors.” (Тази картина ми привлече вниманието със своите светли, живи цветове.)

Good catch

If someone finds a mistake, you can say “Good catch!” to mean “It’s good that you found the error!”.

Добър улов, добра работа.


 • “You found the error. Good catch!” (Ти намери грешката. Добра работа!)

Ако на английски описваме човек с “good catch” означава, че тя или той е добър/а за гадже или за брак.


 • “Bob’s hard-working, sensitive, funny – he’s a good catch!” (Боб е трудолюбив, забавен - той е добра партия!”

Catch you later!

Това е друг начин да кажем “See you later!” или “Ще се видим по - късно.”


 • “Hey, it was nice talking to you, but I’ve gotta go pick up the kids from school.” (Хей, беше ми приятно да си поговорим, но трябва да вървя да взема децата от училище.) “OK, catch you later!” (Ок, ще се видим по-късно!)

I Didn’t Catch…

Това е начин да кажем, че не сме схванали/чули/разбрали какво ни е казал/показал някой.


 • “My personal phone is 314-555-0307 and my work phone is 314-866-1294.” (Моят личен телефон е 314 - 555 - 0307, а работният ми телефон е 314 - 866 - 1294) “Sorry, I didn’t catch your personal phone number – could you repeat it?” (Извинявай, не чух твоят личен телефонен номер, би ли могъл да го повториш?)

What’s the catch?

Къде е уловката?


 • “I’ll sell you my car for just $500!” (Ще ти продам колата си само за $500!) “Oh, really? What’s the catch?” (Наистина ли? Къде е уловката?)

Това беше всичко за днес. Надявам се урокът да е бил полезен 😉.
39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page