top of page

Броими и неброими съществителниЗдравейте, приятели! Днешната тема от секция Граматика е посветена на броимите и неброимите съществителни. Изучаващите английски език много често срещат проблеми при усвояването на тези категории, защото в българския език нямаме подобни. Надяваме се, че тази статия ще Ви е от полза.


to count /kaʊnt/ - броя

countable /ˈkaʊn.tə.bəl/ - броим, подлежащ на преброяване, възможно да бъде преброен

uncountable /ʌnˈkaʊn.tə.bəl/ – неброим, неизброим, неподлежащ на преброяване, невъзможно да бъде преброен


Да сравним:

А: coin detail suitcase job chair

B: money information luggage work furniture love hope

Думите от серия А са названия на неща, които могат да бъдат преброени.

Думите от серия В са названия на материали или неща, които възприемаме заедно, съвместно и не бихме могли да ги разделим на отделни части. Част от думите от серия В са абстрактни понятия (love, hope), те също са неброими.


Изключения и особености

1. Някои съществителни могат да бъдат едновременно C и U, но смисълът им се променя в зависимост от това как са употребени.

- beer (C/U)

beer (U) – самата напитка I love beer and I drink а beer!

а beer (C) – а glass of beer / a bottle of beer
2. При хранителните продукти

- fish/chicken – ако говорим за месо (пилешко, рибно), то тогава е uncountable. Това значи, че съществителното НЕ се употребява в мн.ч.

а chicken – two chicken – кокошка, пиле (птицата)

chicken – пилешко месо

Do you eat fish? (Не се предхожда от any, понеже въпросът е принципен).

а fish – животното, от което вземаме месото. В такъв случай съществителното е countable.

fishes – различни видове риба (отделните разновидности риба).


3. При плодовете, от които се прави сок (lemon, apple, orange, apricot etc.)

a lemon – един лимон

lemon аdj.– лимонов

lemon juice - lemon juices

Когато едно съществително изпълнява ролята на прилагателно, то не се променя в мн. ч., понеже е Uncountable.


4. При напитките

coffee – uncountable

I have a few cups of coffee.

I had some coffee.

sg. a coffee = a cup of coffee

pl. a few cups of coffee

coffees – wrong!


5. Когато искаме да изразим или подчертаем част от едно общо количество.

tomato salad – една цяла салата

some tomato salad – изяли сме или сме взели част от салатата, без да сме я доизяли


6. Много от думите, значещи храна могат да са едновременно броими и неброими, но това им придава различен смисъл.

a chocolate (C) – a small one in a box – шоколадов бонбон

chocolate (U) – part of a large box - шоколад

388 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page