top of page

PRESENT SIMPLE

Актуализирано: 25.04.2022 г.


Кога трябва да използваме сегашно просто време (Present simple tense)?


А. Употреба във връзка със събития от настоящето - Present Uses

1. Използваме сегашно просто време (Pr. simple), когато нещо е вярно по принцип или винаги.


· People need food.

· It snows in winter here.

· Two and two make four.


2. Подобно на горния случай, използваме това време за ситуации, които мислим, че са постоянни (за временни ситуации или ситуации в развитие – вижте Present continuous).

· Where do you live?

· She works in a bank.

· I don't like mushrooms.


3. Следващата употреба на сегашно просто време се отнася за навици или за неща, които вършим редовно. В такива изречения често използваме и наречия за честота (като 'often', 'always' и 'sometimes') или изрази като 'every Sunday' или 'twice a month' (вижте Present continuous за нови, временни или досадни навици).


· Do you smoke?

· I play tennis every Tuesday.

· I don't travel very often.


4. Можем да използваме сегашно просто време (Pr. simple) и за краткотрайни действия, които се случват в момента на говоренето. Действието обаче трябва да бъде толкова кратко, че да приключи почти в момента или непосредствено след момента, в който завършвате изречението, т.е. да има условие да станете свидетели на финала на действието. Често тази употреба на Pr.simple присъства в спортни коментари.


· He takes the ball, he runs down the wing, and he scores!


Употреба във връзка със събития от бъдещето - Future Uses


5. Използваме Pr. simple, за да говорим за бъдещето, когато коментираме разписание или график. Обичайно тези разписания или графици са създадени от организация, а не от нас.

· School begins at nine tomorrow.

· What time does the film start?

· The plane doesn't arrive at seven. It arrives at seven thirty.


6. Използваме Pr. simple, за да говорим за бъдещето след думи като 'when', 'until', 'after', 'before' и 'as soon as'. Изречения, въведени с такива думи, се наричат подчинени изречения за време.


· I will call you when I have time. (Но не 'will have'!)

· I won't go out until it stops raining.

· I'm going to make dinner after I watch the news.


Граматика за напреднали - употреба на сегашно време във връзка с условното наклонение - Conditional Uses

7. Използваме сегашно просто време в условни изречения от нулев или първи тип (present simple in the first and the zero conditionals).

· If it rains, we won't come.

· If you heat water to 100 degrees, it boils.


Инфографика

Кликнете върху нея, за да я видите по - ясно.140 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page