top of page

Справяме се с кошмарните THOUGH, THOUGHT, THROUGH, TAUGHT, TOUGH, THOROUGH, THROUGHTOUT


За повечето ученици произношението на тези думи е истински кошмар. Предлагам да се изправим пред чудовищата днес и да ги победим веднъж завинаги!


Though (Въпреки че)

[ðəʊ]

 • My house was not empty though I was gone. (Къщата ми не бе празна, въпреки че ме нямаше.)

 • Though her favourite colour was red, she chose the blue dress. (Въпреки че любимият и цвят беше червеното, тя избра синята рокля.)


Thought (мисъл; минало преме на think - мисля, thought - помислих)

[θɔːt]
 • I thought about her often. (Мислих си за нея често.)

 • You should give it some thought. (Тябва да го помислиш малко.) Буквален превод: Да му дадеш малко мисъл.


Through (през)

[θruː]
 • As she passed his office, she glanced through the open door. (Като минаваше покрай неговия офис, тя надникна през отворената врата.)

 • He led his armies through many countries. (Той води армиите си през много страни.)


Throughout (през цялото време; от край до край)

[θruːˈaʊt] • He slept throughout the class. (Той проспа часа.) Буквален превод: Той спа през цялото времетраене на часа.

 • Aurelius throughout his reign was hostile to Christianity. (Аврелиус, през цялото си царуване, бе неприятелски настроен към християнството.)


Thorough (прям)

[ˈθɜːroʊ]
 • I’m just trying to be thorough. (Просто се опитвам да бъда прям.)

Tough (жилав, труден)

[tʌf]
 • The exam was tough. (Изпита беше труден.)

 • He is a tough man. (Той е жилав мъж.)

Taught (мин. вр. на teach - преподавам: taught: обучих, преподадох)

[tɔːt]

 • I taught them the English alphabet. (Преподадох им английската азбука.)

 • I taught him how to knit. (Научих го как да плете.)Всичките думи произнесени една след друга:

though, thought, through, throughout, thorough, tough, taught504 преглеждания1 коментар

1件のコメント


Благодаря.Чудесно направено!

いいね!
bottom of page